kalkulatorprocentowy.pl Kalkulator Brutto Netto VAT Zwykły Kalkulator Współpraca, Sugestie, Kontakt Obliczanie Procentów

Kalkulator Procentowy - Obliczanie ProcentówJak chcesz to możesz dodać te stronę do zakładek, aby mieć do niej szybki dostep.
% z to
dla to %
+ % to
% to
do wzrosło/zmalało o %Jak pomijając kalkulator procentowy obliczyć procent z "a" ?Przykładowo jeżeli pragniemy dowiedzieć się, ile wynosi 15% z liczby 1235, powinniśmy wykonać następujące działanie zgodnie ze wzorem:

kalkulator procentowy-wzór1

gdzie:

x- procent, w naszym przypadku 15%

a- liczba, na której wykonujemy obliczenie, w naszym przypadku to 1235

Tym samym 15% z liczby 1235 wynosi: (15/100)*1235=185,25

Jak wyjąwszy kalkulator procentowy obliczyć jakim procentem "b" jest "a" ?Przykładowo jeżeli chcemy dowiedzieć się, jakim procentem liczby "b" jest liczba "a", należy wykonać następujące działanie:

kalkulator procentowy-wzór2

gdzie:

a- liczba, która stanowi % liczby b

b- pierwsza liczba

Jak pomijając kalkulator procentowy wyliczyć o ile procent "a" wzrosło/zmalało w stosunku do "b" ?Bardzo przydatny w tym przypadku będzie następujący wzór:

kalkulator procentowy-wzór3

gdzie:

a- przykładowo wyższa cena zakupu

b- niższa cena zakupu

Jak wyjąwszy kalkulator procentowy dodać procent do "a" ?Aby wykonać to działanie, potrzebny jest nam następujący wzór:

kalkulator procentowy-wzór4

gdzie:

a- przykładowo początkowa suma lokaty

b- oprocentowanie

Jak pomijając kalkulator procentowy odjąć procent od "a" ?Aby odjąć % od danej liczby, wystarczy posłużyć się poniższym wzorem:

kalkulator procentowy-wzór5

gdzie:

a- wartość liczbowa

b- wartość wyrażona w procentach

Wrzuć LIKE na Facebooku Definicja procenta


Rozwinięcie:

Obliczanie procentu z danej liczby


Aby obliczyć procent danej liczby, należy procent przedstawić w postaci ułamka i otrzymany ułamek pomnożyć przez daną liczbę.

Obliczanie procentu z danej liczby (x/100*a) - Kalkulator procentowy Obliczanie procentów Kalkulator %

Działanie takie wysoce przydatne jest w przypadku obliczania wszelkiego rodzaju stóp procentowych oraz oprocentowania z jakim spotykamy się w banku. Dla przykładu, jeżeli chcemy określić, jak duży podatek zapłacimy od uzyskanego w danym miesiącu obrotu, a dodatkowo zdobyliśmy informację, iż aktualne oprocentowanie wynosi 18%, wystarczy podstawić do wzoru zarówno rzeczoną wartość jak i sumę zarobionych przez okres jednego miesiąca pieniędzy.

I tak:

Przyjmując, że udało nam się zgromadzić 5000 złotych, w pierwszym polu kalkulatora procentowego wprowadzamy aktualne oprocentowanie (18 %), natomiast w polu drugim wpisujemy uzyskane zarobki. Dzięki dostępnemu programowi w bezproblemowy sposób określimy, iż 18 % z 5000 to 900. Wynik określa wysokość podatku, jaką należy zapłacić za prowadzoną działalność w Urzędzie Skarbowym.

Jakim procentem jednej liczby jest druga liczba


Aby obliczyć jakim procentem liczby "b" jest liczba "a", wystarczy podzielić "a" przez "b", a następnie otrzymany ułamek zamienić na procenty.

Jakim procentem jednej liczby jest druga liczba (a/b*100) - Kalkulator procentowy Obliczanie procentów Kalkulator %

Kolejna z dostępnych w ramach kalkulatora % funkcji umożliwia dokładne obliczenie jakim procentem jednej liczby jest druga liczba. W tym przypadku wzór zastosowany zostać może do określania wielokrotności określonych wartości. Ma on przede wszystkim zastosowanie w przypadku handlu oraz dokonywania zestawień statystycznych. Aby lepiej zrozumieć działanie przedstawionego powyżej wzoru w praktyce, posłużmy się prostym przykładem.

Załóżmy, że prowadzimy firmę handlowo-usługową, której głównym profilem działalności jest sprzedaż sprzętu elektronicznego. Chcąc określić jak poprawiła…lub pogorszyła się prowadzona sprzedaż, zestawmy ilość sprzedanych komputerów z ich liczbą zakupioną w miesiącu poprzednim.

I tak:

Obecny miesiąc był dla nas niezwykle korzystny, jako że udało nam się zbyć aż 182 komputery. W miesiącu poprzednim wartość ta wynosiła 83. Wpisując wymienione powyżej liczby w kolejne pola naszego kalkulatora dowiemy się, że 182 to 219.27 % liczby 83 – o tyle więcej sprzętu elektronicznego udało nam się sprzedać klientom!

O ile procent liczba "a" wzrosła/zmalała w stosunku do liczby "b"


Aby obliczyć o ile procent liczba "a" wzrosła lub zmalała w stosunku do liczby "b", należy wykonać następujące działanie.

O ile procent liczba 'a' wzrosła/zmalała w stosunku do liczby 'b' ({[b-a]/a}*100) - Kalkulator procentowy Obliczanie procentów Kalkulator %

Niniejszym wzorem również posłużyć się możemy określając nasze przychody, wydatki oraz analizując, jak korzystne jest dla nas prowadzenie działalności, handel walutami, czy też – gra na giełdzie. Aby lepiej przybliżyć naszym użytkownikom zamysł niniejszego wzoru, posłużymy się prostym przykładem:

Przyjmijmy, iż gramy na giełdzie. Znajomy polecił nam aukcje popularnego przedsiębiorstwa paliwowego, które pierwszego dnia miesiąca miały wartość 100 złotych za aukcję. Licząc na szybki zysk zakupiliśmy ich dziesięć, płacąc tym samym 1000 złotych. Po kilku dniach przedsiębiorstwo ujawniło dane o oszustwach finansowych, w jakie zamieszany był prezes firmy. Na wieść o tym fakcie cena aukcji spadła do poziomu 60 złotych za sztukę, a więc – 600 złotych za 10 aukcji. Jak dowiedzieć się, jaką sumę pieniędzy stracimy na swojej transakcji zbywając aukcje w danym momencie?

W naszym kalkulatorze procentowym wpisujemy w pierwszym polu liczbę 1000 (cena zakupu), natomiast w drugim – 600 (obecna cena dziesięciu aukcji). Wynik jaki otrzymamy to -40, co oznacza, że wartość aukcji spadła o 40 procent.

Dodaj procent do liczby


Aby dodać procent do liczby, należy wykonać następujące działanie.

Dodaj procent do liczby (a+{[b/100]*a}) - Kalkulator procentowy Obliczanie procentów Kalkulator %

Niniejsza funkcja naszego kalkulatora na pewno zainteresuje wszelkich właścicieli kont bankowych, którzy chcieliby określić, jak dużo mogą zyskać na określonym typie lokaty, do której założenia zachęcają przedstawiciele placówki. Jeżeli mają Państwo możliwość zabrania szkicu umowy do domu, zalecamy przeprowadzenie szacunków z wykorzystaniem niniejszego równania.

Przykładowo:

Załóżmy, iż mają Państwo 1000 złotych, które pragną Państwo wpłacić na lokatę krótkoterminową. Obowiązuje ona przez 1 rok, natomiast Państwo jesteście w stanie zarobić na niej (po odjęciu wszelkich kosztów manipulacyjnych i opłat) 3 % wpłaconej wartości.

W takim przypadku obliczenie wartości jaką otrzymamy po upływie 12 miesięcy nie jest zadaniem trudnym. Wystarczy bowiem w pierwsze z pól naszego kalkulatora wpisać wartość 1000 (suma początkowa składana na lokacie), natomiast w drugim określić podane przez bank oprocentowanie, a więc 3 %. Otrzymany wynik to 1030, co pozwala z kolei obliczyć, że przechowywanie oszczędności przez rok na lokacie to dla naszego portfela zysk rzędu 30 złotych. Wyposażeni w tę wiedzę mogą Państwo przejść do finalizacji umowy…lub też poszukać korzystniejszej oferty.

Odejmij procent od liczby


Aby odjąć procent od liczby, należy wykonać następujące działanie.

Odejmij procent od liczby (a-{[b/100]*a}) - Kalkulator procentowy Obliczanie procentów Kalkulator %

W przypadku powyższego wzoru sytuacja jest wysoce zbliżona do scenariusza opisanego w punkcie powyższym, tutaj jednakże zamiast dodawać określoną wartość procentową…odejmujemy ją.

Z rzeczonej funkcji naszego kalkulatora skorzystać mogą wszystkie osoby korzystające zarówno z pożyczek bankowych jak i tak zwanych „chwilówek”. Załóżmy, że zdecydowali się Państwo pożyczyć 2500 złotych na miesiąc celem pokrycia najistotniejszych bieżących wydatków. Niemniej jednak, przedstawiciel firmy pożyczkowej poinformował Państwa, iż pożyczana kwota musi zostać pomniejszona o 15 % z uwagi na wcześniejsze nieuregulowane zobowiązania finansowe.

I tak:

W pierwszym polu naszego kalkulatora wpisać należy sumę jaką mieliśmy początkowo otrzymać (2500 złotych), natomiast w drugim – procent, o jaki otrzymana suma zostanie pomniejszona. Po przeprowadzeniu obliczeń zauważymy, iż od firmy otrzymamy w takiej sytuacji 2125 złotych.

Opis strony


Witamy Państwa na stronie naszego kalkulatora procentowego. Jest to narzędzie niezwykle przydatne, które z całą pewnością ułatwi Państwu dokonywanie zarówno prostych jak i nieco bardziej skomplikowanych obliczeń, jakże przydatnych w życiu codziennym. Dzięki naszemu narzędziu będą Państwo w stanie określić, jaki procent zgromadzonych w danym miesiącu funduszy należy przeznaczyć na podatek dochodowy, w jakim stopniu wzrósł lub spadł kurs zakupionych papierów wartościowych, czy też – jak korzystna będzie wybrana przez Państwa lokata krótkoterminowa. Podane powyżej przykłady zastosowania naszego programu są jedynie naszymi sugestiami. To od Państwa zależy, jak wykorzystają Państwo dostępny z poziomu naszej witryny kalkulator walutowy. Można go bowiem użyć, aby po dokonanych zakupach sprawdzić, jaką część sumy podstawowej za dany produkt zaoszczędziliśmy dzięki przecenom czy uzyskanym rabatom. Przedstawicielki płci pięknej zapewne z przyjemności pochwalą się swoim koleżankom oraz partnerowi oszczędnościami jakie poczyniły nabywając w promocji sukienkę czy buty z najnowszej kolekcji, których to cena obniżona została o, przykładowo 10 lub 20 %.

Nasz kalkulator to więc nie tylko narzędzie czysto analityczne, które to cieszyć się będzie zainteresowaniem wyłącznie wśród przedstawicieli sektora finansowego przygotowujących na co dzień raporty, zestawienia oraz analizy statystyczne. Wprowadzając czytelne objaśnienia każdej z funkcji wraz z krótkimi przykładami tekstowymi unaoczniającymi sposób wykorzystania w praktyce określonego wzoru kalkulatora mieliśmy na celu zapewnienie nie tylko maksymalnej przejrzystości nadmienionego narzędzia, ale także zachęcenie do jego regularnego stosowania jak największej ilości osób odwiedzających naszą witrynę. W planach mamy dalsze rozszerzanie funkcjonalności naszego kalkulatora. Na chwilę obecną przy jego pomocy mogą Państwo: obliczyć procent z danej liczby, określić jakim procentem jednej liczby jest druga liczba, oszacować wzrost procentowy określonej wartości, jak też odjąć lub dodać określony procent do sumy początkowej. Mamy nadzieję, że korzystanie z przygotowanego specjalnie dla Państwa narzędzia matematycznego będzie możliwie jak najbardziej intuicyjne oraz przyjemne. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości – zachęcamy do kontaktu z administracją portalu.

Dzięki :)


Dziękujemy za odwiedziny na stronie kalkulatorprocentowy.pl ! To tu znajdą Państwo zbiór najpotrzebniejszych wzorów potrzebnych do przeprowadzenia istotnych obliczeń wraz z objaśnieniami dotyczącymi ich zastosowania w praktyce. Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy formuły, z których najczęściej korzystają klienci banków, firm pożyczkowych, inwestorzy…oraz osoby potrzebujące niewielkiego wsparcia przy szacowaniu funduszy jakimi dysponuje gospodarstwo domowe. Zapewne wiele razy słyszeli Państwo pytanie: „Do czego może się w życiu przydać matematyka?”. Ze swojej strony zapewniamy, że w swojej podstawowej postaci, jest to jedna z najistotniejszych dziedzin nauki, która towarzyszy nam niemalże na każdym kroku. Weźmy najprostszy z przykładów – pragniemy kupić naszemu dziecku na urodziny nowoczesny telefon. Z ulotek reklamowych dowiedzieliśmy się, że jego cena początkowa wynosiła 2000 złotych, jednakże z uwagi na organizowaną wyprzedaż, cena spadła o 35 %. Jak więc obliczyć ile zapłacimy za zakup dokonany podczas trwania promocji? Najłatwiej sprawdzić to przy pomocy naszego kalkulatora procentowego! Dzięki niemu matematyka stanie się nie tylko łatwa ale i przyjemna.

W swojej obecnej formie dostępny na naszej stronie kalkulator obsługuje następujące równania: obliczanie procentu z danej liczby, szacowanie jakim procentem jednej liczby jest druga liczba, obliczanie wzrostu procentowego danej wartości oraz dodawanie i odejmowanie określonego procentu od wartości początkowej. Rzeczone obliczenia posłużyć mogą do określenia nowej ceny przecenionych towarów, jak też ułatwić określenie zalet oraz wad konta bankowego lub lokaty jaką mamy zamiar założyć. Opracowany przez naszą administrację program zapewne pomoże także oszacować, czy podejmowana inwestycja lub też pożyczka, którą pragniemy wziąć od firmy pożyczkowej są w danym momencie rozwiązaniami najkorzystniejszymi oraz ile możemy na nich zyskać lub też stracić. W planach mamy dalsze poszerzanie funkcjonalności naszego kalkulatora procentowego. Jeżeli jednak którakolwiek z dostępnych obecnie opcji stwarza Państwu jakiekolwiek trudności – prosimy o kontakt z naszą administrację celem rozwiązania problemu i ewentualnego wprowadzenia ulepszeń i modyfikacji do omawianego narzędzia.