Kalkulator Procentowy% z to
dla to %
+ % to
% to
 w stosunku do wzrosło/zmalało o %


Użyj TAB ,aby szybciej przemieszczać się pomiędzy polami do wpisywania.

Kalkulator procentowy to doskonałe narzędzie, dzięki któremu w prosty oraz szybki sposób możemy obliczyć procenty. Działania, jakie można wykonać na kalkulatorze to między innymi obliczanie procentu z danej liczby oraz dodawanie, a także odejmowanie procentu z danej liczby. Istnieje możliwość również wykonania działania, jakim procentem danej liczby jest druga liczba oraz określenie procentowego wzrostu lub spadku danej liczby względem drugiej. Obliczanie procentów na tym kalkulatorze jest bardzo proste!

Popularne procenty

Procenty z pewnością zna każdy z nas. Słowo "procent" pochodzi od łacińskiego słowa "per centum" i oznacza "przez sto". W matematyce jest to sposób wyrażenia liczby jako ułamka, który posiada mianownik 100. Wspomniany ułamek zazwyczaj oznaczany jest dodatkowo symbolem procenta %. Przykładowo:

55/100 lub 0,55 to inaczej 55%.

Dzięki procentom możemy porównać daną wielkość względem innej. Ciekawostką jest fakt, iż procentem nazywany jest także ułamek 1/100. Stawowi on dokładnie 1%. Warto wiedzieć, iż wspomniany 1% dzieli się na 10 promili.

Jak obliczyć procent z danej liczby bez użycia kalkulatora procentowego ?Jednym z działań, jakie możemy wykonać na kalkulatorze procentowym dostępnym na naszej stronie jest obliczanie procentu z danej liczby. Jest to bardzo popularne działanie, które wbrew pozorom nie jest takie trudne!

Przykładowo jeżeli pragniemy dowiedzieć się, ile wynosi 15% z liczby 1235, powinniśmy wykonać następujące działanie zgodnie ze wzorem:

kalkulator procentowy-wzór1

gdzie:

x- jest to procent, w naszym przypadku 15%

a- jest to liczba, na której wykonujemy obliczenie, w naszym przypadku jest to 1235

Tym samym 15% z liczby 1235 wynosi: (15/100)*1235=185,25

Jak już wcześniej wspomniano, tego typu działanie jest bardzo popularne. Często możemy wykorzystać je podczas obliczania stóp procentowych w banku, a także oprocentowania różnych kredytów. Warto pamiętać, iż jest to funkcja bardzo pomocna dla wielu przedsiębiorców. Za pomocą tego typu działania możemy dokładnie określić przykładowo wysokość podatku, jaką powinniśmy zapłacić w danym miesiącu w zależności od uzyskanego przez nas obrotu. Przykładowo wiedząc, iż oprocentowanie w danym miesiącu wynosi 17%, a uzyskany przez nas dochód to 4000 złotych, w pierwszym polu kalkulatora wprowadzamy 17%, ponieważ tyle wynosi aktualne oprocentowanie. Kolejno w drugim polu powinny znaleźć się nasze zarobki, które w bieżącym miesiącu wynoszą 4000 złotych. Otrzymany wynik to wysokość podatku, którą musimy zapłacić. Wynik otrzymamy natychmiast po uzupełnieniu pól. Obliczanie procentów jeszcze nigdy nie było takie proste!

Jak obliczyć jakim procentem jednej liczby jest druga liczba nie używając kalkulatora procentowego ?Kolejnym działaniem, jakie możemy wykonać na kalkulatorze procentowym na naszej stronie jest obliczanie, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba.

Przykładowo jeżeli chcemy dowiedzieć się, jakim procentem liczby "b" jest liczba "a", należy wykonać następujące działanie:

kalkulator procentowy-wzór2

gdzie:

a- liczba, która stanowi % liczby b

b- pierwsza liczba

Takie zadanie z pewnością zdecydowanie lepiej zrozumiemy, jeżeli wykonamy je na praktycznym przykładzie. Załóżmy, iż prowadzimy prężnie działające przedsiębiorstwo komputerowe. W pierwszym miesiącu prowadzenia działalności udało nam się sprzedać 150 sztuk sprzętu komputerowego. Z kolei następny miesiąc mieliśmy zdecydowanie lepszy, ponieważ udało nam się sprzedać aż 400 sztuk sprzętu komputerowego. Za pomocą naszego kalkulatora możemy szybko obliczyć o ile więcej sprzedaliśmy w drugim miesiącu komputerów. Równanie będzie wyglądało dokładnie tak:

a- 400

b- 150

(400/150)*100=266,67%

W kolejnym miesiącu w stosunku do poprzedniego okresu udało nam się sprzedać aż 266,67% więcej sprzętu. Warto pamiętać, iż w naszym kalkulatorze wystarczy jedynie wpisać odpowiednie wartości w puste pola. Tym samym liczba b to nasz zysk z poprzedniego miesiąca, z kolei liczba a to przykładowo zysk z bieżącego miesiąca. Po upływie zaledwie sekundy nasz wynik jest gotowy.

Jak obliczyć o ile procent liczba "a" wzrosła/zmalała w stosunku do liczby "b" bez użycia kalkulatora procentowego ?Na naszej stronie za pomocą kalkulatora procentowego możliwe jest obliczenie także o ile procent dana liczba wzrosła lub też zmalała w stosunku do drugiej liczby. Bardzo przydatny w tym przypadku będzie następujący wzór:

kalkulator procentowy-wzór3

gdzie:

a- przykładowo wyższa cena zakupu

b- niższa cena zakupu

Na podstawie tego działania możemy na przykład bardzo szybko określić w sklepie o ile procent dany towar względem drugiego jest droższy lub też tańszy. Posłużmy się zatem przykładem:

a- jest to cena jabłek za kilogram w sklepie X, za które musimy zapłacić 1,50 zł

b- jest to cena jabłek za kilogram tej samej odmiany w sklepie Y, za które musimy zapłacić 1,80

Równanie tego działania będzie wyglądało następująco:

((1,80 – 1,50) / 1,50) * 100 = 20 %

Wynikiem jest liczba 20. Oznacza to, iż w sklepie Y za kilogram jabłek tej samej odmiany musimy zapłacić 20% więcej niż w sklepie X. Z pewnością bardzo wielu z nas, którzy są na zakupach nie będą notować w zeszycie działań i obliczać, o ile procent mogą kupić taniej dany towar. Powinniśmy w takich przypadkach pamiętać, iż posiadając w naszym telefonie dostęp do internetu z powodzeniem możemy wykorzystać swój telefon i wejść właśnie na stronę kalkulatora procentowego. Wprowadzając w dwa puste pola przykładowo dwie różne ceny tego samego towaru możemy bardzo szybko obliczyć, ile zaoszczędzimy na zakupach.

Jest to bardzo przydatna aplikacja, która wielu osobom nie tylko pomaga podczas zakupów. Powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że korzystają z niej także często maklerzy giełdowi. Dzięki takim kalkulatorom możemy nie tylko obliczyć, w jakim stopniu dana wartość jest większa od drugiej, ale także w jakim stopniu spada. Bardzo szybko przykładowo podczas spadku ceny akcji danego przedsiębiorstwa maklerzy obliczają, ile mogą na takiej transakcji stracić. Tego typu działania na procentach mają bardzo wiele zastosowań. Z pewnością możemy spotkać się z nimi w życiu codziennym. Dlatego jeżeli nasz czas jest dla nas cenny, powinniśmy skorzystać z bezpłatnego kalkulatora procentowego.

Jak dodać procent do liczby nie używając kalkulatora procentowego ?Bardzo popularnym działaniem na procentach jest także dodawanie procentu do danej liczby. Dzięki tej możliwości przykładowo wiele osób, które posiadają lokaty długo lub też krótkoterminowe mogą dokładnie obliczyć, ile an tym zyskają. Aby wykonać to działanie, potrzebny jest nam następujący wzór:

kalkulator procentowy-wzór4

gdzie:

a- przykładowo początkowa suma lokaty

b- oprocentowanie

W celu lepszego zrozumienia istoty tego działania, możemy posłużyć się przykładem. Załóżmy, iż na naszym rachunku na lokacie posiadamy 1500 złotych. Oprocentowanie w skali roku wynosi 4%. Tym samym pieniądze chcemy wybrać dopiero po 12 miesiącach, aby otrzymać zysk w postaci 4%. Za pomocą powyższego działania możemy bardzo szybko obliczyć, ile zyskamy na wspomnianej lokacie. Równanie będzie wyglądało dokładnie tak:

1500+((4/100)*1500)=1560

Wynikiem powyższego działania jest kwota 1560 złotych. Oznacza to, iż jeżeli na początku roku wpłaciliśmy na naszą lokatę 1500 złotych, po 12 miesiącach zakładając, iż oprocentowanie jest niezmienne, otrzymamy dodatkowo 60 złotych zysku.

Warto pamiętać, iż wszystkich działań nie musimy wykonywać ręcznie. Wystarczy te dwie wartości wpisać odpowiednio do pól w naszym kalkulatorze procentowym. Pierwsze pole dotyczy liczby. To właśnie w nim powinniśmy wpisać przykładowo nasz wkład w lokatę. Z kolei drugie pole wyrażone jest w procentach. Jest to miejsce na wpisanie przykładowo wysokości oprocentowania naszej lokaty. Bez wątpienia obliczenia na tego typu kalkulatorze są bardzo szybkie.

Warto pamiętać, iż sami nawet w placówce wybranego przez nas banku znając te dwie wartości możemy łącząc się z internetem szybko obliczyć na naszym telefonie ile możemy zyskać na danej lokacie. Dzięki temu nikt nas nie wprowadzi w błąd. Jeżeli po przeliczeniu uznamy, iż oprocentowanie nie jest dla nas korzystne, możemy bardzo szybko zrezygnować z podpisywania umowy. To wszystko jest możliwe dzięki kalkulatorowi procentowemu, który umożliwia nam wręcz błyskawiczne wykonywanie działań. Z pewnością ta strona stanie się bardzo przydatna w innych sytuacjach w naszym życiu.

Jak odjąć procent od liczby nie używając kalkulatora procentowego ?W poprzednim przypadku szeroko opisany został przypadek dodawania procentu do liczby. Warto pamiętać, iż nasz kalkulator procentowy posiada także interesującą i przydatną funkcję jaką jest odejmowanie procentu od liczby. Zatem na czym ona polega?

Aby odjąć procent od danej liczby, wystarczy posłużyć się poniższym wzorem:

kalkulator procentowy-wzór5

gdzie:

a- wartość liczbowa

b- wartość wyrażona w procentach

Pragnąc lepiej zrozumieć istotę odejmowania danego procentu od liczby, warto posłużyć się przykładem. Z pewnością bardzo wielu z nas często chodzi na zakupy. W wielu centrach handlowych możemy zauważyć tabliczki z napisem przykładowo wyprzedaż -20% lub też obniżka na wszystko -30%. W praktyce oznacza to często, iż przykładowo dane ubranie jest tańsze od ceny na metce o kilkadziesiąt procent. Jednak może zdarzyć się tak, iż rabat jest naliczany dopiero przy kasie i nie wiemy, jaka jest aktualna cena danej rzeczy. Aby szybko to obliczyć, warto posłużyć się poniższym przykładem:

Sukienka przed przeceną kosztowała 200 złotych. Na metce widnieje napis, iż jest ona przeceniona o 35%. Aby obliczyć jej aktualną cenę, warto posłużyć się działaniem:

200-((35/100)*200=130

Wynikiem działania jest liczba 130. Oznacza to, iż upust, jaki możemy uzyskać podczas zakupu to 70 złotych, które stanowi 35% wartości sukienki. Dzięki temu już wiemy, ile wybrana przez nas odzież będzie kosztowała ze zniżką. Warto pamiętać, iż odejmowanie procentu od liczby może być także przydatne przykładowo podczas zaciągania pożyczki bankowej. W takim przypadku wystarczy wpisać dwie wartości do naszego kalkulatora i wynik gotowy.

Dostępny na tej stronie kalkulator procentowy to doskonałe narzędzie, dzięki któremu możliwe jest szybkie uzyskanie wyniku po wykonaniu działania na procentach. W naszym życiu procenty obecne są praktycznie na każdym kroku, z tego powodu z pewnością znajdziemy choć jeden powód, dla którego warto będzie skorzystać z tej strony. Wbrew pozorom nawet najbardziej skomplikowane obliczenia procentowe z tym kalkulatorem staną się dla nas wprost banalne.

Wrzuć LIKE na Facebooku
Obserwuj na Tweeterze
Subskrybuj na YouTube
Obserwuj na Pinterest
Śledź na Reddit
Follow na Delicious
Obserwuj na Instagramie
Tumblr
Like na Stumbler
Oglądaj na Vimeo

BLOGSzybki sposób na obliczenie rabatu
Lokaty doskonałym sposobem na zarobienie pieniędzy
Obliczenia procentowe VAT
Proste obliczanie odsetek za zwłokę
Łatwe obliczenie stężeń procentowych


Zapraszam do kontaktu admin@kalkulatorprocentowy.pl