KALKULATOR PROCENTOWY
% z to
dla to %
+ % to
% to
 w stosunku do wzrosło/zmalało o %


Wciśnij CTRL + D żeby dodać tę stronę do zakładek i mieć do niej szybki dostęp !

Użyj TAB ,aby szybciej przemieszczać się pomiędzy polami do wpisywania.

Jak pomijając kalkulator procentowy obliczyć procent z „a” ?

Przykładowo jeżeli pragniemy dowiedzieć się, ile wynosi 15% z liczby 1235, powinniśmy wykonać następujące działanie zgodnie ze wzorem:

kalkulator procentowy-wzór1

gdzie:

x- procent, w naszym przypadku 15%

a- liczba, na której wykonujemy obliczenie, w naszym przypadku to 1235

Tym samym 15% z liczby 1235 wynosi: (15/100)*1235=185,25

Jak wyjąwszy kalkulator procentowy obliczyć jakim procentem „b” jest „a” ?

Przykładowo jeżeli chcemy dowiedzieć się, jakim procentem liczby „b” jest liczba „a”, należy wykonać następujące działanie:

kalkulator procentowy-wzór2

gdzie:

a- liczba, która stanowi % liczby b

b- pierwsza liczba

Jak pomijając kalkulator procentowy wyliczyć o ile procent „a” wzrosło/zmalało w stosunku do „b” ?

Bardzo przydatny w tym przypadku będzie następujący wzór:

kalkulator procentowy-wzór3

gdzie:

a- przykładowo wyższa cena zakupu

b- niższa cena zakupu

Jak wyjąwszy kalkulator procentowy dodać procent do „a” ?

Aby wykonać to działanie, potrzebny jest nam następujący wzór:

kalkulator procentowy-wzór4

gdzie:

a- przykładowo początkowa suma lokaty

b- oprocentowanie

Jak pomijając kalkulator procentowy odjąć procent od „a” ?

Aby odjąć % od danej liczby, wystarczy posłużyć się poniższym wzorem:

kalkulator procentowy-wzór5

gdzie:

a- wartość liczbowa

b- wartość wyrażona w procentach

Wrzuć LIKE na Facebooku
Obserwuj na Tweeterze
Subskrybuj na YouTube
Obserwuj na Pinterest
Śledź na Reddit
Follow na Delicious
Obserwuj na Instagramie
Tumblr
Like na Stumbler
Oglądaj na Vimeo